UITNODIGING Kenniscafé: Samen bouwen aan de buurt

Georganiseerd door

provincie Gelderland en Woningbouwvereniging Gelderland

Op donderdag 24 januari in Nijmegen/Berg en Dal, vanaf 13.30 uur

 

Samen een schoolgebouw omtoveren tot woonruimte?

Zelf een ecologisch woonproject starten?

Jongerenhuisvesting in je eigen dorp realiseren?

 

Bewonersinitiatieven die waardevol zijn voor de buurt, wijk, dorp en stad. De droom is er al snel, maar in werkelijkheid gaat het realiseren van deze initiatieven niet makkelijk. In een aantrekkende woningmarkt nemen bewoners het op tegen dominante institutionele partijen. Met hulp van vele partijen en de CPO*-subsidieregeling die de provincie heeft voor procesbegeleiding van initiatieven, blijkt er veel mogelijk.

Om meer bekendheid te geven aan deinitiatieven en de mogelijkheden die er zijn, organiseren provincie Gelderland en de Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) het kenniscafé ‘Samen bouwen aan de buurt’. Met als insteek: het kan wél.

 

Het kenniscafé is voor iedereen die betrokken is bij bewonersinitiatieven en daarmee een leefbare buurt creëert. We hebben inspirerende sprekers en gaan samen met u in gesprek over de kansen en de belemmeringen voor deze bewonersinitiatieven. Bovendien organiseren de bewoners van enkele bijzondere Nijmeegse woonprojecten een rondleiding op locatie en vertellen over hun ervaringen. We hebben plaats voor 100 deelnemers. Geef je op via deze link: Aanmelden Kenniscafé Samen bouwen.

 

Met vriendelijke groet,

Josan Meijers, gedeputeerde Gelderland

Bernard Smits, directeur bestuurder WBVG

 

Provincie Gelderland werkt met de Koers Wonen samen met anderen aan leefbare wijken en helpt initiatieven aan een goede start. Initiatieven die de kwaliteit van leven, wonen en werken versterken. Zij doet dit o.a. met de CPO-subsidieregeling waarmee initiatieven zowel in koop als huur, procesbegeleiding kunnen inschakelen in het voortraject van hun woonproject. En met de Leefbaarheidsalliantie, waar vier organisaties namens de provincie in samenwerken om initiatieven van actieve bewoners te ondersteunen.

 

Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) is een woningcorporatie die zich inzet voor collectief wonen in zelfbeheer. Daarmee is WBVG een ware specialist geworden voor deze bijzondere woonvormen. De WBVG vormt samen met een aantal andere woningcorporaties in de regio Arnhem Nijmegen de ‘Coalitie Collectieve Woonvormen’. Deze coalitie heeft een bijzonder aanbod voor bewonersinitiatieven: onder begeleiding van de WBVG worden woondromen in korte tijd op weg geholpen richting realisatie.

 

*CPO: Collectief particulier opdrachtgeverschap

 

Datum
Donderdag 24 januari 2019

Tijd
13.30 uur – 18.00 uur

Locatie
Woonwerkgemeenschap Babylon,Kwakkenbergweg 150 in Berg en Dal.

Babylon bevindt zich op het terrein van voormalig woonzorgcentrum de Vijverhof, op de grens van Nijmegen en Berg en Dal.

Voor wie
Het kenniscafé is voor iedereen die met bewonersinitiatieven werkt aan leefbare wijken en zich wil laten inspireren. 

Rondleidingen en programma
Rondleidingen starten om 13.30 uur. Je hebt de keuze uit:
CPO de Getijden, Veldstraat 2-4, 6533 CC Nijmegen
Woongemeenschap Het Eikpunt,Duitslandstraat 4, 6663 LE Lent
Woonwerkgemeenschap Babylon,Kwakkenbergweg 150, 6571 GA Berg en Dal

Programma Kenniscafé
15.00 – 15.15u   Opening door Sonja Sprokkereef, dagvoorzitter
15.15 – 15.30u   Inleiding door Adri Duivesteijn: Meer ruimte voor bewonersinitiatieven, juist nu

15.30 – 16.00u   Acht inspirerende pitches
16.00 – 16.15u   Pauze
16.15 – 17.15u   In gesprek met.… vier initiatieven, elk met een eigen invalshoek
17.15 – 18.00u  Afsluiting met een hapje en een drankje

Details over het programma lees je op deze pagina.

Aanmelden
Opgeven kan via deze link: 
Aanmelden Kenniscafé Samen bouwen


Contact
Bij vragen kun je contact met ons opnemen via GLDWONEN@gelderland.nl

Let op: Voor gebruikers van een I-Pad, I-Phone of Apple Computer is gebleken dat zij de privacy instellingen in Safari (tijdelijk) moeten aanpassen zodat het formulier werkt.

Ga hiervoor naar: Instellingen, safari, onder de kop privacy en beveiliging: blokkeer cookies en dan een keuze maken voor het niveau waarop het formulier wel werkt.